Blog

Wetenschap en natuur #1

By 8 januari 2019 No Comments

Wat is een flagship species?

  • Een vlaggenschipsoort is een soort die is geselecteerd om op te treden als ambassadeur, pictogram of symbool voor een bepaalde habitat, kwestie, campagne of omgevingsoorzaak.
  • Door te focussen op en het bereiken van behoud van die soort, kan de status van veel andere soorten die zijn habitat delen – of kwetsbaar zijn voor dezelfde bedreigingen – ook worden verbeterd.
  • Vlaggenschipsoorten zijn meestal relatief groot en worden in de westerse culturen als ‘charismatisch’ beschouwd.
  • Vlaggenschipsoorten kunnen al dan niet van cruciaal belang zijn en kunnen al dan niet goede indicatoren van het biologische proces zijn.

Wat is een priority species?

  • De termen ‘vlaggenschip’ en ‘keystone’ hebben over het algemeen consistente definities in conservation, maar ‘prioriteiten soorten’ is een WWF-term en is uitsluitend bedoeld voor planning en eenvoudige communicatie.
  • Voor WWF kan een “prioritaire soort” een flagship species of een keystone-species zijn en wordt gekozen om een regio te vertegenwoordigen.
  • Een keystone species weerspiegelt een belangrijke bedreiging in een gebied, zodanig dat het behoud van de soort aanzienlijk zal bijdragen aan meerdere soorten.

Wat is een indicator species?

  • Een indicatorsoort is een soort, populatie of groep van soorten die wordt gekozen als indicator voor de huidige stand van zaken binnen een ecosysteem of van een bepaald proces binnen dat ecosysteem.
  • Voorbeelden zijn rivierkreeften als indicatoren voor de zoetwaterkwaliteit; koralen als indicatoren van mariene processen zoals siltatie, zeewaterstijging en fluctuatie van zeetemperatuur; slechtvalken als indicator voor de belasting van bestrijdingsmiddelen; of inheemse planten als indicatoren voor de aanwezigheid en impact van uitheemse soorten.

Leave a Reply